Có thể bạn quan tâm

  • Revise là gì?

    Revise là gì? Giải thích ý nghĩa của revise, hướng dẫn cách để sử dụng từ revise này đúng và chuẩn nhất. Bên cạnh đó là giợi ý cho bạn đọc một số từ đồng nghĩa và có liên quan. Trong các hoạt động giao tiếp tiếng anh thì revise là một từ khá là …

  • In Term Of là gì?

    In term of chính là một trong những liên từ, cụm từ thường được đưa vào sử dụng trong giao tiếp và cả trong văn viết với mục đích tạo được liên kết cho câu văn được trở nên độc đáo và có phần mạch lạc hơn. Câu văn của bạn có được trở nên …