Có thể bạn quan tâm

  • Take Into Account là gì?

    Khi chúng ta bắt đầu vào việc học tiếng Anh, chúng ta sẽ luôn gặp phải những khó khăn về …

  • Revise là gì?

    Revise là gì? Giải thích ý nghĩa của revise, hướng dẫn cách để sử dụng từ revise này đúng và …