A credit based course là gì?

 

A credit based course là gì?

A credit based course là gì?

I. A credit based course là gì?

A credit based course (khóa học theo học chế tín chỉ) là một chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên hệ thống tín chỉ. Trong hệ thống này, mỗi môn học được cấp một số tín chỉ nhất định, thể hiện khối lượng kiến thức và thời gian học tập cần thiết cho môn học đó.

Ví dụ:

 • Một môn học 3 tín chỉ thường yêu cầu sinh viên học 45 giờ trên lớp và 90 giờ học tập tự thân.
 • Một môn học 2 tín chỉ thường yêu cầu sinh viên học 30 giờ trên lớp và 60 giờ học tập tự thân.

Sinh viên cần tích lũy đủ số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo để được cấp bằng.

II. Cách sử dụng A credit based course

Để sử dụng A credit based course, bạn cần phải:

 • Lựa chọn các môn học: Bạn cần lựa chọn các môn học phù hợp với sở thích, năng lực và mục tiêu học tập của bản thân.
 • Đăng ký học phần: Bạn cần đăng ký học phần cho các môn học mà bạn đã lựa chọn.
 • Tham gia học tập: Bạn cần tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và hoàn thành các bài tập được giao.
 • Đánh giá kết quả học tập: Kết quả học tập của bạn sẽ được đánh giá dựa trên các bài kiểm tra, bài tập và các hoạt động khác.

III. Các từ ngữ đi kèm A credit based course

 • Tín chỉ: Tín chỉ là đơn vị đo lường khối lượng kiến thức và thời gian học tập cần thiết cho một môn học.
 • Học phần: Học phần là một môn học hoặc một nhóm môn học được giảng dạy trong một học kỳ.
 • Đăng ký học phần: Đăng ký học phần là thủ tục lựa chọn và xác nhận các môn học mà bạn sẽ học trong một học kỳ.
 • Kết quả học tập: Kết quả học tập là điểm số hoặc xếp loại thể hiện mức độ đạt được của bạn trong một môn học.

IV. Ví dụ

Ví dụ 1:

Bạn là sinh viên năm nhất của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bạn muốn theo học chương trình cử nhân Kinh tế. Chương trình này yêu cầu sinh viên phải tích lũy 130 tín chỉ trong vòng 4 năm.

Ví dụ 2:

Bạn đang học môn Toán cao cấp 1. Môn học này có 3 tín chỉ. Bạn cần tham gia đầy đủ 45 giờ học trên lớp và hoàn thành các bài tập được giao để đạt được kết quả tốt nhất.

Lợi ích của A credit based course

 • Tính linh hoạt: A credit based course cho phép sinh viên lựa chọn các môn học phù hợp với sở thích, năng lực và mục tiêu học tập của bản thân.
 • Tính hiệu quả: A credit based course giúp sinh viên tập trung vào việc học tập và đạt được kết quả tốt nhất.
 • Tính quốc tế: A credit based course được sử dụng rộng rãi trên thế giới, giúp sinh viên dễ dàng chuyển đổi giữa các trường đại học khác nhau.