Available credit là gì?

 

Available credit là gì?

Available credit là gì?

I. Available credit là gì?

Available credit, hay còn gọi là tín dụng khả dụng, là số tiền tối đa mà bạn có thể vay hoặc chi tiêu bằng tài khoản tín dụng của mình, bao gồm thẻ tín dụng và các khoản vay tín dụng khác. Nó được tính bằng cách trừ số dư hiện tại của bạn khỏi hạn mức tín dụng.

Hạn mức tín dụng là số tiền tối đa mà chủ nợ cho phép bạn vay. Nó được dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm lịch sử tín dụng, thu nhập và tài sản của bạn.

Ví dụ:

 • Hạn mức tín dụng của bạn là 10 triệu đồng.
 • Số dư hiện tại của bạn là 5 triệu đồng.
 • Available credit của bạn là 5 triệu đồng (10 triệu đồng – 5 triệu đồng).

II. Cách sử dụng Available credit

Bạn có thể sử dụng available credit để:

 • Mua hàng hóa và dịch vụ
 • Rút tiền mặt
 • Chuyển tiền
 • Thanh toán hóa đơn

Lưu ý:

 • Bạn chỉ nên sử dụng available credit một cách có trách nhiệm.
 • Việc sử dụng quá nhiều available credit có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn.

III. Các từ ngữ đi kèm Available credit

 • Hạn mức tín dụng (Credit limit): Số tiền tối đa mà bạn có thể vay.
 • Số dư hiện tại (Current balance): Số tiền bạn đang nợ.
 • Tỷ lệ sử dụng tín dụng (Credit utilization ratio): Tỷ lệ phần trăm available credit của bạn đang được sử dụng.
 • Điểm tín dụng (Credit score): Một con số thể hiện khả năng trả nợ của bạn.

IV. Ví dụ

Ví dụ 1:

Bạn muốn mua một chiếc TV trị giá 3 triệu đồng. Bạn có thẻ tín dụng với available credit là 5 triệu đồng. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng để mua TV.

Ví dụ 2:

Bạn cần thanh toán hóa đơn điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Bạn không có đủ tiền mặt để thanh toán hóa đơn. Bạn có thể sử dụng available credit trên thẻ tín dụng để thanh toán hóa đơn.

  Trả lời