In witness whereof là gì?

Trong thế giới toàn cầu hóa như hiện nay thì vai trò của tiếng anh đang dần được trở nên quan trọng hơn bao giờ hết ở trong mọi lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực thương mại. Hợp đồng thương mại tiếng anh chính là một trong những văn kiện pháp lí cần thiết trong các giao dịch quốc tế. Để có thể hiểu được đầy đủ toàn bộ nội dung có trong một văn bản hợp đồng thương mại và cách thức diễn đạt của nó thì trước tiên người học cần phải có kiến thức về cấu trúc của một hợp đồng thương mại và cách diễn đạt của hợp đồng. Bài báo để giới thiệu cấu trúc của 1 hợp đồng thương mại bằng tiếng anh và được mô tả theo chứng năng, ngữ pháp và từ vựng mà người học có thể sẽ gặp phải khi cần đọc hay dịch các hợp đồng thương mại.

I.In witness whereof là gì?

In witness whereof được dịch là chứng nhận dưới đây

1.Chứng nhận là gì?

Chứng nhận chính là sự xác nhận tính phù hợp của bên thứ 3 đối với những sản phẩm, hệ thống, quá trình hay chuyên gia.

2.Chứng nhận và chứng chỉ có sự khác nhau thế nào?

Về định nghĩa:

Chứng nhận: có phạm vi bao hàm các nội dung rộng lớn hơn. Với nhiều mục đích sử dụng khác nhau ở trong nhiều lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực giáo dục, các loại giấy chứng nhận sẽ được sử dụng để trao cho các học sinh hay sinh viên khi họ vượt qua được một kì thi hay giành được giải trong một cuộc thi nào đó hay đôi khi cũng là để chứng nhận họ đã hoàn thành xong một khóa học/khóa đào tạo.

Chứng chỉ: chính là một văn bằng chính thức chứng nhận một cá nhân đã thực hiện hoàn tất một khóa học nhất định nào đó được cấp bởi cơ quan giáo dục hay cơ sở đào tạo có thẩm quyền và những chứng chỉ này có giá trị pháp lý lâu dài.

Về thời gian cấp:

Chứng nhận: Đối với một khóa học cấp chứng nhận thông thường sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn hơn so với chứng chỉ, thường là sẽ chỉ trong vài tháng.

Chứng chỉ: Đối với 1 khóa học cấp chứng chỉ thường sẽ được kéo dài trong vài năm. Để có thể nhận đươc chứng chỉ, người học cần phải đạt được một mức điểm hay đạt được những yêu cầu nhất định nào đó.

Về lĩnh vực liên quan:

Chứng nhận: Có thể có sự liên quan hay không liên quan một cách trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục. Chẳng hạn như các khóa học lái xe, học thiết kế web, học sơ cứu hay phòng cháy chữa cháy,…

Chứng chỉ: Có sự liên quan trực tiếp đến hoạt động giáo dục. Ví dụ như các khóa học cấp chứng chỉ tiếng anh, tin học hay sư phạm,…

Về phạm vi trong vấn đề áp dụng:

Chứng nhận: Có thể được sử dụng ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau ví dụ như giấy khai sinh, giáo dục hay giấy đăng kí kết hôn,… Và giấy chứng nhận có thể được dùng để trao cho bất kì ai đã thành thạo được kĩ năng trong đời sống mà không nhất thiết phải có sự liên quan tới giáo dục.

Chứng chỉ: chỉ dành cho lĩnh vực giáo dục và thường sẽ được trao cho những học sinh hay sinh viên đã hoàn thành việc học ở trường phổ thông và những chương trình học sau đó.

II.Chứng nhận sản phẩm là gì?

Chứng nhận chất lượng cho sản phẩm hay hàng hóa đó là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng của sản phẩm và hàng hóa phù hợp với những tiêu chuẩn. Đây chính là một loại hình chứng nhận mà được thực hiện dựa theo sự thỏa thuận của những tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong việc chứng nhận vơi bên thứ ba là những tổ chức chứng nhận sự phù hợp.

1.Những tiêu chuẩn để chứng nhận sản phẩm:

Tiêu chuẩn được sử dụng để chứng nhận hợp chuẩn chính là tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế hay tiêu chuẩn khu vực hay tiêu chuẩn của nước ngoài,…

2.Chứng nhận sự phù hợp của hàng hóa và sản phẩm thông qua những hình thức nào?

Hình thức chứng nhận bắt buộc chính là hình thức chứng nhận sự phù hợp của hàng hóa hay sản phẩm với những quy chuẩn kĩ thuật dựa vào những yêu cầu của các cơ quan quản lí nhà nước.

Hình thức chứng nhận tự nguyện chính là hình thức chứng nhận sự phù hợp của hàng hóa sản phẩm dựa theo những tiêu chuẩn của tổ chức và cá nhân.

3.Dấu hợp qui và hợp chuẩn là gì?

Đó là bằng chứng để thể hiện tính phù hợp của hàng hóa, sản phẩm với những tiêu chuẩn hay các quy chuẩn kĩ thuật tương ứng.

Dấu hợp qui được dùng để cấp cho những sản phẩm và hàng hóa sau khi mà các sản phẩm hàng hóa đó được chứng nhận là phù hợp đối với qui chuẩn kĩ thuật.

kienthucvanhoa.com